Studiowanie architektury wnętrz

Studiowanie architektury wnętrz w Polsce jest możliwe na kilku różnych wydziałach: na Politechnikach, na wydziałach Akademii Sztuk Pięknych, a także na kierunkach niepublicznych i uczelniach prywatnych. Jest to również kierunek, który można zgłębiać na studiach podyplomowych. Architektura wnętrz to dział nauki, który łączy rysunek i zdolności plastyczne oraz projektowanie przestrzenne. Bardzo ważne są też umiejętności ścisłe, matematyka, informatyka oraz grafika komputerowa. Wszystko to związane jest z potrzebą posiadania ogólnej wiedzy o tym, jak zmieniać i kształtować otoczenie ludzi. Przedmioty, których uczy się na architekturze wnętrz to między innymi: Historia sztuki, rozważania o kulturze, sztuka współczesna, filozofia, estetyka, media elektroniczne, ergonomia i anatomia, prawa autorskie, fotografia oraz historia wzornictwa. Idąc na takie studia należy się również spodziewać wielu zajęć związanych z praktycznym rysunkiem, malarstwem czy nawet rzeźbą. Nie zabraknie również zajęć z użycia barw i przestrzeni, a także aksonometrii, perspektywy, projektowania i budownictwa. Jak widać po powyższych przedmiotach, jest to kierunek bardzo rozległy. Na architekturę wnętrz nie tylko trudno się dostać, ponieważ nadal uważa się ją za kierunek ekskluzywny i dosyć niszowy, ale również należy pamiętać, że są to studia bardzo wymagające i pracochłonne. Dlatego idąc na architekturę wnętrz musimy zdawać sobie sprawę, że są to studia tworzone tylko dla najlepszych.

Both comments and pings are currently closed.