Archive for the Kotły Category

Tajniki wentylacji hybrydowej

W projekcie budowlanym dochodzi także do ustalenia wyboru wentylacji. Jest ona bardzo ważna, ponieważ to dzięki niej dochodzi do zapewnienia danemu mieszkaniu odpowiedniej ilości świeżego powietrza, jak i jej regularnej wymiany. W ten sposób zapobiegamy powstawaniu wilgoci, jak i domownicy mogą czuć się świeżo w takim mieszkaniu. Ciekawie przedstawia się dla domków jednorodzinnych wentylacja hybrydowa. Co można o niej powiedzieć? Działa ona w sposób grawitacyjny, gdy naturalny ciąg jest wystarczający. Jeśli słabnie, to okresowo uruchamiania się odpowiedni wentylator wyciągowy. Jest ona zazwyczaj częścią nasady kominowej. Inaczej przedstawia się działanie wentylacji nawiewno wywiewnej. W jej wypadku wentylatory mają na celu doprowadzenie świeżego powietrza, usunięcie zużytego. Wymaga ona rozbudowania odpowiedniej ilości kanałów. Mają one za zadanie połączenie z centralną wentylacyjną. Przez nią następuje przepływ powietrza, jak i usuwanie zbędnego. Dla domów jednorodzinnych świetnie sprawdzają się dodatkowo nawiewniki. Występują one na przykład w drzwiach, oknach, czy ścianach zewnętrznych. Także mogą spełniać swoje zadanie wentylacyjne, w odpowiedni sposób. Na przykład w takie nawiewniki w oknach są w stanie działać na poziomie automatycznym. Ale jest także możliwość posiadania nawiewników ręcznych.

Jaka opłacalność wentylacji

W czasie dokonywania wyboru wentylacji do mieszkania powinny nas zainteresować koszty, które są związane z jej instalacja, ale także koszty wynikające z dalszego ogrzewania takiego mieszkania. Ważna jest sprawność odzysku ciepła w całej instalacji. Często wynosi on blisko 80%. Następnie bierzemy pod uwagę zużycie prądu przez wentylatory, co jest zależne od wydajności, sprawności i oporów przepływu powietrza przez wymiennik i kanały. Dodaje się do tych kosztów konserwację, czyli wymianę i czyszczenie filtrów, kanałów, rekuperatora. Kiedy decydujemy się w projekcie budowlanym na wentylację grawitacyjną, to po pewnym czasie szybko będziemy mogli ją przerobić na wentylację mechaniczną. Wykorzystuje się wtedy takie same kanały wentylacyjne. Budowa wentylacji hybrydowej jest tania i bardzo łatwa, kiedy występuje możliwość zamontowania nasad kominowych, doprowadzenia do nich energii elektrycznej. Utworzenie instalacji nawiewno wywiewnej powinno już przedstawiać się w projekcie budowlanym domku jednorodzinnego. Tylko wtedy będziemy mogli doprowadzić do ich skutecznego wykonania, instalacji. Dalsze przeróbki wydają się być trudne do wykonania, jak i kosztowne. Taka instalacja powinna być zaplanowana w domach parterowych z nadużytym poddaszem. Wtedy do takiej przestrzeni łatwo jest rozprowadzić kanały.

Uruchomienie klimatyzatorów przenośnych

Klimatyzatory przenośne wymagają także odpowiednich warunków do działania, w danym mieszkaniu, domku jednorodzinnym. Najlepiej sprawdzają się klimatyzatory typu kompakt. Należy je tylko ustawić w odpowiednim miejscu na ścianie, czy oknie. Natomiast klimatyzatory typu Split są montowane przez wyspecjalizowaną firmę, która dysponuje odpowiednim sprzętem. Występują modele, które są wyposażone w przewody czynnika chłodniczego z szybkozłączką. To ma wpływ na wyeliminowanie konieczności użycia specjalistycznych urządzeń. Etapy montażu klimatyzatora typu Split przedstawiają się bardzo prosto. Na początku dochodzi do montażu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, kielichowania rur z czynnikiem chłodniczym i zaciśnięcie przyłączeń, pomiar ciśnienia w instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego, opróżnienia rur z powietrza i wilgoci przy użyciu pompy próżniowej, sprawdzenie szczelności i zaizolowanie rur. Trzeba zaznaczyć, że umieszczenie jednostki zewnętrznej powinno prezentować się w miejscu zacienionym. Zapewnia to swobodny przepływ powietrza. Sama jednostka wewnętrzna jest montowana około 20 cm pod sufitem. Najlepiej przedstawia się blisko okna. W ten sposób zapewniony jest odpowiedni rozkład temperatury. Wydaje się być powietrze nagrzane przy oknie, ale zostaje ono w szybkim czasie schłodzone.

Praca klimatyzatorów domowych

Polepszenie wentylacji w mieszkaniu wynika także poprzez zastosowanie klimatyzatorów domowych. Ich działanie sprawdza się w wielu pomieszczeniach, na przykład w salonie. Z ich pracą wiąże się także wykraplanie pary wodnej, na elementach chłodzących. Woda, która ścieka, jest odprowadzana do wbudowanego zbiornika, czy odprowadzana rurką na zewnątrz. Tak przedstawia się sytuacja w urządzeniach stacjonarnych. Jeśli nie mamy możliwości zapewnienia grawitacyjnego odprowadzenia takiej wody, to stosuje się pompkę przetłaczającą skropliny. W momencie eksploatacji klimatyzatora ważna jest regulacja jego pracy. Dotyczy to ustawienia temperatury, tryby, intensywności nawiewu. Co jakiś czas musimy decydować się na wymianę filtrów, przeprowadzenie dezynfekcji wnętrza klimatyzatora. W wilgotnym środowisku bardzo szybko rozwijają się bakterie i grzyby. W przepisach można zauważyć, że warunki, które powinna spełniać wentylacja wskazują o odpowiednim poziomie wentylacji. Na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych odpowiedni strumień powietrza wywiewanego nie powinien być mniejszy, niż 20 m3/h dla każdego domownika. W przypadku odpowiednich pomieszczeń poziomy wentylacji mogą przedstawiać się inaczej. Dodatkowo w mieszkaniu jest możliwość ulepszenia wentylacji, na przykład poprzez użycie nawiewników, które mogą pojawiać się na ścianach zewnętrznych, czy także na powierzchni danego okna.

Wentylacja poszczególnych pomieszczeń

Pomieszczenia muszą mieć zapewnioną wentylację, dzięki którym izolacja termiczna będzie również przedstawiała się na wysokim poziomie. Już przepisy budowlane zajmują się określeniem warunków, które powinna spełniać wentylacja danych pomieszczeń. Nie muszą być one jednak wentylowane w takiej intensywności przez cały czas. Dla okien otwieranych, drzwi balkonowych współczynnik filtracji powietrza powinien wynosić do 0,3m3. Dla pomieszczeń mieszkalnych minimalny strumień powietrza, który jest wywierany nie powinien być mniejszy, niż 20 m3 na godzinę dla każdego domownika. Inne poziomy wentylacyjne przedstawiają się dla łazienki, kuchni, jak i bezokiennych pomieszczeń gospodarczych. Takie wymagania mają na celu uwzględnienie potrzeb wentylacyjnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania palenisk otwarty. Dotyczy to kotłów grzewczych, jak i kominków. Takim urządzeniom trzeba po prostu zapewnić niezależny dopływ powietrza zewnętrznego. W ten sposób praca wentylacji nie może zakłócać ciągu kominowego. Ważnym parametrem, który decyduje o jakości powietrza wewnętrznego jest zawartość pary wodnej. To ona tworzyć się w momencie oddychania, prania, gotowania. Dlatego wymagane jest zastosowanie wentylacji dla pomieszczeń, pod kątem usuwania takiej pary wodnej, co przeciwdziała wilgoci.

Co zadaniem wentylacji

Pojawiająca się wentylacja w mieszkaniu okazuje się być skuteczna w momencie wykonania prawidłowej wentylacji, jak i dodatkowych urządzeń. Jej zadaniem jest głównie usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego. Dlatego wentylacja tego typu musi zapewniać nawiew świeżego powietrza do pozostałych pomieszczeń, usuwanie zużytego powietrza z łazienki, kuchni, toalet, pomieszczeń bez okien. Następnie wentylacja zapewnia swobodny przepływ powietrza między pomieszczeniami, gdzie powietrze trafia z zewnątrz. Jakość takiej wentylacji jest ukazywana w parametrach m3 na jedną godziną. Zależnie od pomieszczenia powinna ona wynosić w kuchni z kuchenką gazową 70 m3/h, z kuchenką elektryczną 50m3/h, w oddzielnym WC 30m3/h, w pomieszczeniach pomocniczych 15m3/h, a w pokojach mieszkalnych 30m3/j. Takie ustalenia bierze się pod uwagę w momencie tworzenia wentylacji w całym mieszkaniu. Jest możliwość jeszcze doprowadzenia do uzyskania większych efektów, w momencie zainstalowania klimatyzatorów. Świetnie sprawdzają się one do pomieszczeń, na którymi chcielibyśmy mieć większy wpływ, pod względem temperatury. Za pomocą klimatyzacji jesteśmy w stanie używać także dodatkowej wentylacji powietrza zewnętrznego. W systemie posiada także opcje związane z wprowadzeniem powietrza odpowiednio schłodzonego.

Ocena wentylacji grawitacyjnej

W wentylacji grawitacyjnej zauważyć można odpowiednie zalety, jak i wady. Głównie ocenia się ją jako mało skuteczną wentylację, która bywa zawodna, jak i nie gwarantuje wystarczającej wymiany powietrza. Powoduje także tworzenie się wysokich kosztów związanych z ogrzewaniem. Działa dzięki różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku. To powoduje odpowiedni ciąg, gdzie lżejsze ciepłe powietrze idzie ku górze. W jego miejsce natomiast pojawia się powietrze zimniejsze, cięższe. Powietrze, które jest zanieczyszczone usuwane jest na zewnątrz poprzez kominy wentylacyjne. Świeże powietrze napływa do takich pomieszczeń poprzez otwory, które znajdują się w przegrodach zewnętrznych. Dla domów budowanych dawniej pojawiały się nieszczelności w stolarce okiennej. Aby w projekcie budowlanym umożliwić napływanie do wnętrz świeżego powietrza, to należy okna wyposażyć w nawiewniki. Zawilgocenie często pojawia się w pomieszczeniach, gdzie nie jest zapewniony odpowiedni wymiennik powietrza, jak i ma wpływ na powstawanie grzybów na ścianach, pleśni. Takie działanie również negatywnie wpływ na domowników, którzy znajdują się w takim mieszkaniu. Wykorzystanie tych nawiewników powietrza jest bardzo dobrym działaniem. Służą one zaopatrzeniu pomieszczeń w świeże powietrze, co jest możliwe w sposób kontrolowany. Przedstawiają się na rynku nawiewniki ścienne, okienne, automatyczne, jak k regulowane w sposób ręczny.

Zapewnia wentylacja naturalna

Coraz częściej w projektach domków jednorodzinnych znajdują się nowoczesne systemy wentylacyjne. Za ich pomocą jest możliwość zwiększenia izolacyjności termicznej, co następnie przyczynia się do zmniejszenia kosztów, które wynikają z ogrzewania mieszkania. Ta wentylacja naturalna świetnie działa w okresie letnim. Wtedy to temperatury w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz są wyrównane. Zanika wtedy siła napędowa wentylacji grawitacyjnej. Taki ciąg pojawia się jedynie w momencie występowania różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. W momencie występowania silnych upałów, dochodzi do zupełnego odwrócenia takiego procesu wentylacji grawitacyjnej. Do budynku nagrzane powietrze zacznie dopływać kratami i kanałami nawiewnymi do pomieszczeń. Natomiast chłodne powietrze wypływa na zewnątrz przez nieszczelności w stolarce, kanały wentylacyjne. To powoduje, że z wentylacji grawitacyjnej rezygnują inwestorzy, jak i indywidualne osoby decydujące się na budowę domku jednorodzinnego. Starają się decydować na taką wentylację, dzięki której koszty poniesione na ogrzewanie będą mogły się zmniejszać. Aby izolacja termiczna w mieszkaniu była na odpowiedni poziomie, korzysta się z dobrej jakości okien, jak i drzwi. Są to elementy niezbędne w naszym mieszkaniu. Na rynku budowlanym możemy zauważyć kilka rodzajów okien, których jakość jest bardzo wysoka. Zdecydowanie się na nie powoduje zwiększenie dodatkowo izolacyjności akustycznej.

Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjna wymaga dodatkowo sprawdzenia wystarczającej wymiany powietrza w domu. Dobrze jest zauważyć, czy długo utrzymujące się zaparowanie szyb w oknach prowadzi do skraplania się wody, zawilgocenia dolnej części ramiaków okiennych. Gdy pojawia się wilgoć w łazience, zapach stęchlizny w powietrzu, długo niewysychające krople wody na płytkach. To stanowi dla nas pewien sygnał, że wentylacja nie działa prawidłowo. Należy ją także sprawdzić, kiedy pojawiają się ciemne smugi, ślady pleśni na nadprożach, ościeżnicach okiennych, pod parapetami, w narożach pomieszczeń. Następny sygnał, to także złe samopoczucie domowników, czyli podrażnienie oczu, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, trudności z koncentracją. Utworzenie wentylacji w mieszkaniu na wysokim poziomie jest jeszcze możliwe poprzez zastosowanie nawiewników. Występują one zarówno w ścianach zewnętrznych, jak i oknach. W przypadku okien przedstawia się kilka rodzajów takich nawiewników. Po pierwsze występują nawiewniki ręczne, a drugie to automatyczne. W przypadku automatycznych możemy zauważyć o wiele ciekawsze działanie. Sami nie musimy martwić się o zamykanie, czy otwieranie takich nawiewników. Za pomocą odpowiedniej gęstości i temperatury powietrza system decyduje się na otworzenie, czy zamknięcie takich nawiewników.

Gruntowy wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła jest możliwy także od strony gruntowej. Jest to system rur gruntowych, ułożonych w pętle. Znajduje się on na głębokości 1,5 metra. Odpowiednie powietrze, które przechodzi przez wymienni, jest pobierane przez czernię powietrza, którą umieszcza się w ogrodzie. W okresie zimowym, w czasie występowania wysokich mrozów, ten wymiennik zapewnia ogrzanie powietrza schodzącego do budynku o kilkanaście stopni. Temperatura gruntu na jakiej jest umieszczony wynosi około 4 do 8 stopni Celsjusza. Takie użycie chłodzenia powietrza wentylacyjnego w wymienniku gruntowy zapewnia nam także wykorzystanie klimatyzacji. Świetnie sprawdza się to w okresie letnim, kiedy szukamy takich chłodnych miejsc. Jest to rozbudowany gruntowy wymiennik ciepła, który działa w momencie, gdy jest bardzo zimno i gorąco. W okresach przejściowych jest możliwość wyłączenia takiego systemu. Wymiennik ciepła tego typu jest wykonany prawidłowo, co stanowi ekonomiczne zabezpieczenie rekuperatora przed zamarzaniem. Inna metoda gwarantowania sobie wymiennika ciepła, to wykorzystanie klimatyzatorów. Na rynku przedstawiają się klimatyzatory domowe, których koszty są bardzo niskie. A działanie wydaje się być cenne niemalże przez cały rok. W okresie zimowym są w stanie służyć nam za zwykłą wentylacją, a latem jako klimatyzacja.