Działanie wentylacji grawitacyjnej

Z wentylacja grawitacyjną najlepiej spotykać się w czasie budowy. Dzięki temu jej koszty instalacji w mieszkaniu będą wydawały się o wiele niższe. Należy jednak pamiętać o tym, że dalsza eksploatacja takiej wentylacji będzie sporo kosztowała. Wynika to z zanikania powietrza, które jest ciepłe w naszym mieszkaniu. Będzie ono uciekało przez taką wentylację grawitacyjną. Taka wentylacja grawitacyjna nie musi być zasilana energią elektryczną. Wymaga jest ona w pomieszczenia, gdzie najważniejsze wydaje się być bezpieczeństwo. Na przykład sprawdza się w miejscach, gdzie jest niebezpieczeństwo wycieku gazu z instalacji, w kotłowniach z kotłami z otwartą komorą spalania. Działanie takiej wentylacji grawitacyjnej nie zawsze wydaje się być sprawne. W momencie, gdy temperatura w pomieszczeniu i na zewnątrz się wyrównuje, to zanika siła ciągu, która wynika z różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Kiedy będą występować silne upały, to na zewnątrz występuje temperatura wyższa, niż w budynku. Wynika to z faktu, że nagrzane powietrze może dopływać kanałami, kratami wywiewnymi do pomieszczeń. Wtedy to chłodne powietrze wypływa na zewnątrz przez nawiewniki. To nie jedyne metody wentylacji pomieszczeń, mieszkania, z których możemy korzystać. Bardzo powszechne wydają się być klimatyzacje w warunkach domowych.

Both comments and pings are currently closed.